Fair - Nustar utvecklingsarbete Fast timing
Forskningsprojekt , 2012 – 2014

FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research), ett komplext acceleratorsystem, byggs just nu i Darmstadt i Tyskland, och första utbyggnadsfasen beräknas stå färdigt 2016-2017. FAIR kommer att bli världens ledande acceleratorcentrum för experimentell kärnfysik, och flytta forskningsfronten ett stort steg framåt vad gäller studiet av atomkärnan. Ett av de huvudsakliga syftena med FAIR är att tillhandahålla accelererade radioaktiva jonstrålar av mycket kortlivade instabila atomkärnor med en intensitet avsevärt större än vad som är möjligt med dagens acceleratorer. Kärnfysiken kommer att revolutioneras i och med denna nya infrastruktur, och fundamentala kärnfysikaliska och kärnastrofysikaliska frågeställningarna kommer att hamna i ett nytt fokus. Till exempel söker vi svar på frågan hur många, eller hur få, neutroner som kan existera i en atomkärna med ett givet antal protoner? Var på kärnkartan går den gräns där kärnan blir så instabil att den i stort sett inte existerar längre? Trots komplexiteten är det slående att atomkärnans struktur ändå ofta uppvisar en märklig regelbundenhet. Detta bottnar i underliggande symmetrier, där vi saknar full teoretisk förståelse för en atomkärna bestående av flera hundra växelverkande nukleoner. För att fullt ut dra nytta av FAIRs fantastiska nya möjligheter behövs nya och känsliga detektorsystem och avancerad kunskap om datainsammling och datahantering - vid forskargrupperna i Sverige.

Deltagare

Thomas Nilsson (kontakt)

Prefekt vid Fundamental fysik

Samarbetspartners

Lunds universitet

Lund, Sweden

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2013

Mer information

Skapat

2015-05-13