Nya isolationsmaterial för nästa generation av HVDC-kabel
Forskningsprojekt , 2012 – 2015

Detta projekt har ett viktigt mål för miljön och energiförsörjningen. Högspänd likströmskabel (HVDC-kabel) som tål högre spänning än dagens 320 kV behövs för att överföra elektrisk energi långa sträckor från framtidens energikällor (ex.vis solcellsparker i Sahara) till konsumenter i Europa. Energin måste föras långa sträckor genom hav och över Europas trånga utrymme. Båda dessa omständigheter gör att HVDC-kabel är det enda tänkbara alternativet för att klara energi- och miljömål. För Sverige skulle en sådan här utveckling ha en extra stor betydelse; projektet gagnar landet. ABB och Borealis är två världsledande företag som båda är djupt involverade i denna bransch. Den tekniska visionen är att kunna ta fram ett materialkoncept som möjliggör en ökning av likspänningen från dagens 320 till 800 kV. Vi är en grupp forskare – kemister, materialvetare, fysiker och elkraftsingenjörer – som vill angripa detta svåra problem baserat på idéer som vi fått från vår tidigare forskning och från resultat som rapporterats i den vetenskapliga litteraturen. Sex olika angreppsätt anvisas baserade på nanoteknologi, aktiverande de gigantiska inre ytorna i nanokompositer med molekyler som ökar materialets stabilitet mot energetiska elektroner och andra reaktiva specier samt genom tillsats av ämnen som skall underlätta läkning av defekter och små hålrum. Ett framgångsrikt projekt med denna tydliga tekniska vision kräver en stark inomvetenskaplig utveckling av de olika specialiserade disciplinerna.

Deltagare

Stanislaw Gubanski (kontakt)

Professor vid Chalmers, Elektroteknik, Högspänningsteknik

Mats Andersson

Affilierad professor vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Polymerteknologi

Samarbetspartners

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Finansiering

Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF)

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-01