Avancerad vingsondering
Forskningsprojekt , 2014 – 2015

Beskrivning saknas.

Deltagare

Göran Sällfors (kontakt)

Professor emeritus vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Finansiering

Trafikverket

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Skapat

2015-05-19