Avancerad vingsondering
Forskningsprojekt , 2014 – 2015

Beskrivning saknas.

Deltagare

Göran Sällfors (kontakt)

Professor emeritus vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Finansiering

Trafikverket

Projekt-id: 2014/76921
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Skapat

2015-05-19