Effektivare insamling av batterier med konsumenterna i fokus
Forskningsprojekt , 2013 – 2016

Projektet syftar till att stärka infrastrukturen för insamling av lösa och apparatbundna småbatterier och att därigenom effektivisera denna insamling. Projektet har tre delar: Studier av hanteringen av förbrukade batterier i hemmen, Betydelsen av ett väl fungerande infrasystem för batteriernas insamling samt Tillskapandet av en konsistent bild av batteriflödet genom samhället.

Deltagare

Per Eo Berg (kontakt)

Senior forskare vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2017-12-07