Att bekämpa fattigdom och bygga demokrati genom medskapande av avfallshantering. Fallet Kisumu, Kenya
Forskningsprojekt , 2014 – 2015

Målet för detta projekt är att beskriva utmaningar och möjliga lösningar för avfallshantering i informella bosättningar.

Deltagare

Jaan-Henrik Kain (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Samarbetspartners

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Jaramogi Oginga Odinga University of Science & Technology

Bondo, Kenya

Finansiering

Internationellt centrum för lokal demokrati (ICLD)

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2016-11-30