Att bekämpa fattigdom och bygga demokrati genom medskapande av avfallshantering. Fallet Kisumu, Kenya
Forskningsprojekt , 2014 – 2015

Målet för detta projekt är att beskriva utmaningar och möjliga lösningar för avfallshantering i informella bosättningar.

Deltagare

Jaan-Henrik Kain (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Samarbetspartners

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Jaramogi Oginga Odinga University of Science & Technology

Bondo, Kenya

Finansiering

Internationellt centrum för lokal demokrati (ICLD)

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2015 med 383 245,00 SEK

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2016-11-30