Yt- och rymdladdningars och deras inverkan på polymera högspänningsisolationsprestanda
Forskningsprojekt , 2013 – 2014

Projektets ska undersöka hur yt- och rymdladdingar påverkar polymera materials egenskaper när dessa exponeras för högspänning. Genom bättre kunskap kring polymera isolationsmaterial är det möjligt att i framtiden utveckla nya komponenter för ett transmissionsnät som både har lägre förluster och en minskad miljöbelastning jämfört med idag.

Deltagare

Yuriy Serdyuk (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Elektroteknik, Högspänningsteknik

Shahid Alam

vid Chalmers, Elektroteknik, Högspänningsteknik

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Skapat

2015-05-28