Global Comminution Collaborative (GCC)
Forskningsprojekt , 2012 – 2017

Information endast tillgänglig på engelska

Deltagare

Magnus Evertsson (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Finansiering

University of Queensland

Projekt-id: 2013-06-12
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2015

University of Queensland

Projekt-id: 2012-11-19
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2016-11-25