Simulering för analys av metodkapabilitet vid oförstörande provning av komplexa komponenter
Forskningsprojekt , 2013 – 2016

​Inom flygbranschen ökar ständigt kraven på kvalitet och säkerhet samtidigt som ökande miljökrav driver på utvecklingen av lättare och bränslesnålare motorer. För att svara upp mot dessa krav behövs tillförlitliga och kostnadseffektiva metoder för att prediktera och säkerställa oförstörande provningssystemens förmåga att detektera materialdefekter. Detta är också nödvändigt för att kunna ta konstruktionsansvar för kritiska flygmotorkomponenter genom hela deras livscykel. Det här föreslagna projektet, vilket ingår i klustret Hållfasthet och Livslängd som bildats vid GKN Aerospace Engine Systems, syftar till att svara mot behoven att kunna hantera verkliga fysiska egenskaper hos flygmotorkomponenten, såsom defekter och deras fördelning, och utveckla ett integrerat tvärvetenskapligt arbetssätt där inspektionsteknik och livslängdsmetodik samverkar. Tyngdpunkten ligger i att kunna använda matematisk modellering för att karakterisera procedurer för oförstörande provning och är en direkt fortsättning på en del arbetet kring modellering av eddy current (virvelströmsteknik) inom ett tidigare Europeiskt samarbetsprojekt inom området. Resultatet som förväntas nås i NFFP6 projektet är utvecklade modeller, som klarar alla de parametrar som är aktuella vid en inspektion av komponent med eddy current teknik vilket ofta används vid kritiska inspektioner. Projektet kommer också resultera i metoder för att optimera dessa modeller med avseende på metodens kapabilitet och hur dessa modelleringsverktyg skall appliceras för att koppla samman inspektioner med analyser för att bedöma produktens brottmekaniska egenskaper och livslängd

Deltagare

Håkan Wirdelius (kontakt)

Gästforskare vid Avancerad oförstörande provning

Gert Persson

Docent vid Avancerad oförstörande provning

Anders Rosell

Forskare vid Avancerad oförstörande provning

Samarbetspartners

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2013-01161
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/en/projects/Pages/M...

Senast uppdaterat

2015-10-28