Mobilkrossar - tillförlitligt mobilt nödstopp
Forskningsprojekt , 2011 – 2012

Nuvarande nödstopp på mobilkrossar krånglar ofta. Vid Chalmers har sex elever studerat detta som ett kandidatarbete och de har givit ett förslag till ny utformning. Detta projekt beskrev de tekniska förutsättningarna så långt att det går att tillverka en prototyp med säker funktion. Arbetet gjordes med mobilkrossning som exempel men kan utvidgas till fler anläggningsmaskiner. Detta är en viktig arbetsmiljö- och säkerhetsfråga för anläggningsbranschen.

Deltagare

Magnus Evertsson (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Finansiering

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)

Projekt-id: 131011
Finansierar Chalmers deltagande under 2011–2012

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Produktion

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2016-11-28