Open Obeya - Ett kravlaboratorium
Forskningsprojekt , 2013 – 2016

Syftet med projektet är att med vetenskapliga metoder analysera nuläget i produktframtagningsprocessen hos fem svenska företag och föreslå förbättringar. Antagna verktyg för att erhålla sökta förbättringar är att tillämpa och utveckla projektrummet och visuella metoder som verktyg för att uppnå dessa förbättringar. Projektet kommer även att forska efter kunskap i hur multilösningsteknik kan användas tillsammans men kravbalansering och olika former för produktbeskrivningar. Målet är att dessa verktyg ska korta ledtider och öka kundvärdet i produktutveckling.

Projektet syftar till att:

  • Ta fram ett nytt SBCE-baserat arbetssätt med metodstöd för idégenerering och modellering, hantering, utvärdering och val av lösningsalternativ samt kravbalansering och syntes.
  • Beskriva en övergripande process för effektiv generalisering, visualisering och återanvändning av kunskap samt metoder och verktyg som konstruktörer kan använda.
  • Presentera ett arbetssätt för återkoppling av utfall och kunskap samt metodik för att dokumentera erfarenheter från PU-projekt.


Projektets resultat avser att på ett signifikant sätt bidra till ökad hållbarhet genom reducerade utvecklingskostnader och nya kraftfullare så väl som mera användarvänliga metoder och verktyg i utvecklingsprocessen.

Projektledare: Mikael Ström (SWEREA/IVF)

 

Deltagare

Hans L Johannesson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Lars Almefelt

Universitetslektor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Göran Gustafsson

Universitetslektor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Samarbetspartners

ASSA ABLOY AB

Stockholm, Sweden

Autotube AB

Varberg, Sweden

IRO AB

Ulricehamn, Sweden

Kongsberg Automotive

Mullsjö, Sweden

Scania CV AB

Södertälje, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/Op...

Senast uppdaterat

2016-11-28