Materialflexibel produktion - utveckling av fysisk och virtuell testbädd
Forskningsprojekt , 2013 – 2016

Projektets mål är att möta de industriella utmaningarna genom att ta fram en industriellt tillgänglig testbädd i pilotskala för fysisk och virtuell verifiering av materialflexibel produktion.

Exempel på produkter som kommer att testas i pilotproduktion är:

  • Produkter med hög komplexitet
  • Produkter med inbyggd intelligens eller funktionella material
  • Produkter med olika materiallösning beroende på produktionsvolym

Analyser och provning kommer att göras parallellt i fysisk testbädd i olika delsteg och i virtuell miljö för full produktionskedja.

Deltagare

Anders Skoogh (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Samarbetspartners

Gapwaves AB

Västra Frölunda, Sweden

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-15