Materialflexibel produktion - utveckling av fysisk och virtuell testbädd
Forskningsprojekt, 2013 – 2016

Projektets mål är att möta de industriella utmaningarna genom att ta fram en industriellt tillgänglig testbädd i pilotskala för fysisk och virtuell verifiering av materialflexibel produktion.

Exempel på produkter som kommer att testas i pilotproduktion är:

  • Produkter med hög komplexitet
  • Produkter med inbyggd intelligens eller funktionella material
  • Produkter med olika materiallösning beroende på produktionsvolym

Analyser och provning kommer att göras parallellt i fysisk testbädd i olika delsteg och i virtuell miljö för full produktionskedja.

Deltagare

Anders Skoogh (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Samarbetspartners

Gapwaves AB

Västra Frölunda, Sweden

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2013-03317
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-15