High-throughput microbial community analysis of anacrobic ammonium oxidation (annammox) processes for nitrogen reMoval from the main wastewater stream
Forskningsprojekt , 2013 – 2014

Beskrivning saknas.

Deltagare

Britt-Marie Wilen (kontakt)

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Frank Persson

Docent vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Finansiering

Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning

Projekt-id: CTS12:374stipendium
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Skapat

2015-06-11