Urbana nyckelprojekt, delstudie Mariestad - genomförande FÖP
Forskningsprojekt , 2014 – 2016

Doktorandprojektet Urbana nyckelprojekt är ett projekt inom Trafikala stadslandskap. Arbetet syftar till att bättre förstå hur enskilda förändringar och projekt i staden påverkar och kan förändra det omgivande stadslandskapet. Urbana nyckelprojekt studeras även som verktyg och metod inom planerings- och stadsbyggnadsprocessen för att identifiera genomförandemekanismer och samverkande förändringsprojekt. Centralt för arbetet är förståelsen av rum som process, snarare än rum som form.

Deltagare

Catharina Dyrssen (kontakt)

Professor emeritus vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Nils Björling

Universitetslektor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Finansiering

Mariestads kommun

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2016-08-24