Ljud, stad och offentliga miljöer
Forskningsprojekt , 2013 – 2014

Beskrivning saknas.

Deltagare

Catharina Dyrssen (kontakt)

Professor emeritus vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Finansiering

J. Gust. Richert stiftelse

Finansierar Chalmers deltagande under 2013

Forskningsstiftelsen för Samhällsplanering, byggnadsplanering och projektering ARQ

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2016-10-31