PRECIS: Integritet och säkerhet i bärbara datorprylar
Forskningsprojekt, 2015 – 2018

Bärbar och allestädes närvarande datorisering är en kommande teknologi som förväntas ge en våg av förändringar likt den med dagens smartphones. Dessa små bärbara småprylar - "gadgets" - (t.ex. FitBit, GoogleGlass, och SmartWatch) har gått från att vara science fiction till vardagsteknik. De samlar unik information om varje individ och möjliggör även förenklad autentisering. De ger också möjlighet till många nya tillämpningar inom områden såsom smarta hem, distansövervakning, nyckellös öppning av bilar och trådlösa betalningar, samt hemtjänst och sjukvård, som kräver både hög säkerhet och integritet. Enligt Ciscos Visual Networking Index var det 2013 nästan 22 miljoner gadgets globalt som genererade 1,7 petabytes med datatrafik per månad. ABI research spår att den globala marknaden för gadgets kan nå 170 miljoner enheter år 2017 och i en marknadsundersökning förväntas marknaden för dessa enheter överstiga 8 miljarder US dollar år 2018. Problemet är att dessa gadgets har svag säkerhet och att våra digitala fotspår sprids i olika tjänster. Flera sentida studier har visat att trådlös autentisering kan knäckas. De senaste avslöjanden om massövervakning av Internet bekräftar också att bärbara gadgets och smarta hem som återrapporterar allt som görs är inte längre en fiction. Google har redan börjat investera i automatiserade hem genom att förvärva företaget NEST, som utvecklar enheter för smarta hem. Även om integriteten i varje enskild tjänst är tillräcklig, kan en angripare med tillgång till många system fortfarande knäcka integritetsskyddet. PRECIS har som mål att anta dessa nya utmaningar och introducera ett enhetligt ramverk för autentisering i samband med bärbar databehandling som erbjuder: i) korrekt och transparent autentisering, ii) stark integritet även om flera enheter används vid autentisering. PRECIS skall skapa korrekta, tillförlitliga och integritetsskyddande autentiseringsmekanismer som förbereder oss för användandet av nästa generations gadgets. Detta är ett lämpligt tillfälle att studera lämplig metodik för att lösa dessa problem och därmed förbereda oss för en framtid med än mer bärbar databehandling.

Deltagare

Aikaterini Mitrokotsa (kontakt)

Chalmers, Data- och informationsteknik, Nätverk och system

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2014-4845
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2018

Publikationer

2021

Turn-Based Communication Channels

Paper i proceeding

Mer information

Senast uppdaterat

2015-11-28