Projective Practices: The Body in Space-Promoting Sustainable Urban Transports - A Case Study
Forskningsprojekt , 2012 – 2014

Att bygga infrastuktur är ett stort investeringsprojekt I samhället. Det är därför viktigt att utveckla nya designmetoder och verktyg som främjar förståelsen av vad det är att vara människa i en effektiv transportmiljö. Den arkitektoniska utmaningen är att uppgradera statusen för kollektivtrafikens arkitektur. Den explorativa, empiriska forskningsstudien toolbox syftar till att utveckla en metod för ämnesövergripande kommunikation när det gäller mänsklig rörelse och sinnesupplevelser (Hopsch & Cesario 2011) samt etiska dimensioner (McCann 2011)liksom frågor om säkerhet, orientering, klimat och skönhet i en miljö med risk för alienation.
 
Denna forskningsstudie beskriver de teoretiska idéer som metoden bygger på. Toolbox metoden betonar hur man designar för relationella rum och pekar på social hållbarhet genom att designa med omtanke.  Kan ett nytt fenomenologiskt, arkitektoniskt och kroppsligt perspektiv hjälpa oss att forma rum för kollektivtrafik, som också ger plats åt individen? Kan vi genom ett sådant perspektiv implementera nya designmetoder och verktyg för en stadsplaneringsprocess som antar utmaningen att skapa en miljö där människa och teknik samspelar genom fokus på den mänskliga upplevelsen?
 
Forskningsprojektet ingår i Architecture in Effect - Rethinking the Social in Architecture, Formas.
Tillämpad praktik: Människan i rummet - att stödja hållbara transporter i staden, en fallstudie
 

Deltagare

Lena Hopsch (kontakt)

Universitetslektor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Samarbetspartners

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Transportstyrelsen

Norrköping, Sweden

Finansiering

Formas

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/en/projects/Pages/T...

Senast uppdaterat

2016-08-23