Molekylärt baserat termisk solenergi lagring och omvandling
Forskningsprojekt, 2012 – 2015

Molekylär baserat termisk solenergi lagring och omvandling. Lagring av energi är viktigt för integrering av förnyelsebara energikällor i ett framtida samhälle, där åtkomsten till fossila bränslen kommer att vara begränsad. Syftet med detta projekt är att utfoska ett molekylärt system som tillåter direkt omvandling av solenergi till lagringsbar energi i ett molekylärt baserat material. Nuvarande teknologier för lagring av värmeenergi inkluderar användning av underjordiska värme resavoirer, vilka för nuvarande bara har begränsad använding pga dyr etablering och utrymmesbehov. Alternativa teknologier för värmelagring bygger på termisk driven fasomvandling i olika material. Enkla versioner av dessa material används redan (vax av parafin för låga temperaturer, saltsmältor för höga temperaturer etc.). Projektet utforskar konceptet på ett mer sofistikerat sätt, där solenergi blir direkt konverterad och effektivt lagrad i ett molekylärt baserat system och från vilket värme frisläpps på begäran för att både uppnå en effektiv lagring och omvandling av energi. Konceptet är känt som molekylär baserat termisk solenergi lagring och omvandling. Nya material är vitiga för utvecklingen av framtida energy effektiva teknologier. Detta projekt kommer att fokusera på molekylerära ?Engineering? av nya föreningar med förbättrade egenskaper för molekulär sol värme energi lagring och omvandling. En annan del av projektet kommer att fokusera på ett anvancerat fotofysikaliskt fenomen känt som "triplet-triplet annihilation" som kan användas för att optimera solenergi spektrat. Materialen som designas och studeras i detta project har potential att ta denna nya groan teknik närmare till reela användningsområden.

Deltagare

Kasper Moth-Poulsen (kontakt)

Polymerteknologi

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2011-3613
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2015

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-09-06