Delaminating new 2D materials from substrate and its applications: A green transfer method
Forskningsprojekt , 2015 – 2016

Beskrivning saknas.

Deltagare

Jie Sun (kontakt)

Gästforskare vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Kvantkomponentfysik

Finansiering

Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2020-02-16