Modellering av radarförblindning i extrema snöförhållanden
Forskningsprojekt , 2015 – 2017

Syftet med detta projekt är att utveckla nya modeller och en innovativt metod för att förutsäga prestanda försämringar av radar på grund av snön. Målen består av att, (i) förstå och modellera snö vidhäftning på ytor och (ii) utnyttja den nya kunskapen för prediktion av radar prestanda förlust . Specifikt kommer resultaten att möjliggöra simulering av radarsprestandaförlust vid olika snöfall förhållanden och radarplatser. Det kommer att öppna vägar för virtuell konstruktion av fordons radarsystem och öka tillgänglighet av ett sådant system , dvs. öka trafiksäkerheten.

Deltagare

Anders Rasmuson (kontakt)

Professor vid Kemisk apparatteknik

Samarbetspartners

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2014-06217
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2017

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-28