Recombinant protein engineering of biomimetic materials
Forskningsprojekt , 2014 – 2015

Beskrivning saknas.

Deltagare

Annika Enejder (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Kemisk biologi

Finansiering

ÅForsk

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2015-09-03