Metodvalets inverkan på klimatpåverkansbedömning av biodrivmedel och annan skogsråvaruanvändning
Forskningsprojekt , 2014 – 2015

Projektet syftar till att jämföra klimatpåverkan från drivmedel producerat från svensk skogsråvara med annan användning av råvaran där det finns förhoppningar om ökad produktion (byggnadsmaterial, textilfibrer och kemikalier) samt att undersöka hur jämförelsen beror på vilken metod som används för beräkning av klimatpåverkan i LCA. Projektet behövs både för att förbättra metoder för bedömning av klimatpåverkan samt för att stärka beslutsfattande som rör svensk biodrivmedelsproduktion.

Deltagare

Magdalena Svanström (kontakt)

Professor vid Kemiteknik

Samarbetspartners

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Borås, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-06