Innovationskontor Väst VFT1
Forskningsprojekt , 2012

Syfte och mål - uppfyllelse: Projektets mål är att fördela verifieringsmedel enligt principerna för verifiering för tillväxt steg 1. Målen har uppfyllts avseende antal projekt.

Deltagare

Jesper Vasell (kontakt)

Verksamhetsutvecklare vid Innovationskontor Väst

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2012

Mer information

Senast uppdaterat

2016-11-11