Wireless Power Supply
Forskningsprojekt , 2012 – 2014

Syfte och mål: Syftet med projektet är att verifiera kommersiell och teknisk potential för en trådlös kraftförsörjningsteknik baserad på magnetisk resonanskoppling. Projektet kommer att möjliggöra en snabb kommersialisering av tekniken genom att eliminera risker, kartlägga kommersialiseringsprocessen och verifiera tekniken. Projektet kommer också att underlätta utvecklingen av tekniken för nya tillämpningar och marknader. Förväntade effekter och resultat Efter slutförandet av projektet kommer tekniken bevisats uppfylla de höga krav som förväntas av våra partners och kunder i branschen. Genom en första referensinstallation kommer projektet att få kunskap med avseende på produktspecifikationer och installationer. Planerat upplägg och genomförande Projektet, som planeras att genomföras under 2 år, kommer att delas in i fyra olika faser. Den första aktiviteten är att utveckla en industriell prototyp för att möjliggöra fältprovning med industriella partners. Marknadsanalys, IPR, teknisk utveckling och eventuella samarbeten ska också undersökas.

Deltagare

Wei Jan Wang (kontakt)

Rådgivare vid Innovationskontor Väst

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2015-10-27