Processutveckling för återanvändning och/eller återvinning av Nickelmetallhydridbatterier
Forskningsprojekt , 2013 – 2016

Projektet syftar till att öka graden av återvinning alternativt återanvändning av material från främst uttjänta nickelmetallhydridbatterier, NiMH-batterier. Metoder för återvinning och återanvändning av ändliga resurser är av stor betydel¬se när det gäller framtida användning av batterier i exempelvis hybridfordon.

Deltagare

Britt-Marie Steenari (kontakt)

Professor vid Kärnkemi

Samarbetspartners

Nilar AB

Gävle, Sweden

Stena Recycling AB

Göteborg, Sweden

Stockholms universitet

Stockholm, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2016

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-21