Utveckling av effektiva och stabila mateial för polymera solceller
Forskningsprojekt , 2013 – 2016

Projektet syftar till att syntesera och utveckla nya material för polymera solceller som leder till effektivare och stabilare polymera solceller. Ansökan har bedömts som exceptionellt stark och väntas bidra till förbättrad kostnadseffetkivitet för polymera solceller.

Deltagare

Mats Andersson (kontakt)

Affilierad professor vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Polymerteknologi

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-01