Från Avfall till Resurser
Forskningsprojekt , 2012 – 2017

Flera studier, för att förbättra hushållsavfallshantering genom design och deltagande, görs för att byta aktuellt avfallsystem till en sluten resurshanteringscykel.

Denna forskning utförs för att underlätta dialogen mellan olika relevanta intressenter, så att de kan hitta gemensamma mål för att förbättra avfallssystemet.

Parallelt med detta öppnar utveckling av produkter, med materialet som finns i avfall idag, nya intressanta möjligheter för design och affärsområden. Samtidigt som det är ett bra exempel på resursåtervinning.

För att lättare förmedla av hur avfallsystemet fungerar, ska projektet använda grafisk visualisering av den tillförlitliga avfallsinformationen. Systemiska schema som hjälper till att byta avfallsystemet till ett slutet system ska också användas för att underlätta det fortsatta arbetet.

Projektledare: Ulrike Rahe

Deltagare

Ulrike Rahe (kontakt)

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Isabel Ordonez Pizarro

Forskare vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Finansiering

Mistra Urban Futures

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-24