Pyrolys - en metod att återvinna metaller och energi från elektronikavfall som idag deponeras
Forskningsprojekt , 2012 – 2014

Beskrivning saknas.

Deltagare

Britt-Marie Steenari (kontakt)

Professor vid Kärnkemi

Samarbetspartners

Högskolan i Borås

Borås, Sweden

Stena Recycling AB

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-21