Livscykelanalys (LCA) av slambehandling med fosforåterföring
Forskningsprojekt , 2014 – 2016

Beskrivning saknas.

Deltagare

Magdalena Svanström (kontakt)

Professor vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik, Kemisk miljövetenskap

Samarbetspartners

Gryaab

Göteborg, Sweden

Käppala

Lidingö, Sweden

Stockholm Vatten

Stockholm, Sweden

Syvab

Grödinge, Sweden

Uppsala Vatten

Uppsala, Sweden

VA Syd

Malmö, Sweden

Finansiering

Svenskt vatten

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2016

Stockholm Vatten

Finansierar Chalmers deltagande under 2015

Syvab

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2016

Uppsala Vatten

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2016-01-07