Visualization of stem cell differentiation in innovative protein-engineered biomaterials for regenerative medicine
Forskningsprojekt , 2013

Beskrivning saknas.

Deltagare

Annika Enejder (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Kemisk biologi

Finansiering

Magnus Bergvalls Stiftelse

Finansierar Chalmers deltagande under 2013

Mer information

Senast uppdaterat

2015-10-10