Energieffektivitet genom hela värdekedjan - Arbetsmetoder för ökad konkurrenskraft
Forskningsprojekt , 2015 – 2016

Syftet med projektet är att ta fram arbetsmetoder för industrin och sprida information om hur stora svenska företag kan arbeta med energieffektiviseringar över värdekedjan. Rekommendationerna har förutom ett industriellt perspektiv även bäring på myndigheter och akademisk forskning.

Deltagare

Sara Palander (kontakt)

Projektledare vid Chalmers, Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Birgit Brunklaus

Gästforskare vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Samarbetspartners

ABB Sverige AB

Västerås, Sweden

Akzo Nobel - Pulp and Performance Chemicals

Göteborg, Sweden

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Borås, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: P39329-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-06