ReCyCol: Reversibla färgningsprocesser för en hållbar textilindustri
Forskningsprojekt , 2015

För att sätta grunden till utvecklandet av en ny hållbar färgningsprocess designad för återvinning, är målet med projektet att definiera var forskning och industri för textilfärgning (och avfärgning) befinner sig idag, både i Sverige och internationellt. Målet med steg 1 är också att initiera en bra dialog genom hela textilkedjan, från tillverkare till slutanvändare, återvinningsföretag och administrativa auktoriteter (myndigheter, branschorganisationer, samarbetsorgan etc.) för att tillsammans urskilja nyckelaspekter för en lyckad fortsättning i steg 2.

Deltagare

Romain Bordes (kontakt)

Forskare vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi

Samarbetspartners

Almedahls

Kinna, Sweden

Envirostripp Chemicals

Kungsbacka, Sweden

FOV Fabrics

Borås, Sweden

Högskolan i Borås

Borås, Sweden

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Borås, Sweden

TEKO

Stockholm, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2015

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-06