Nya krafter, nya nätverk: om framväxt, spridning och konsekvenser av alternativa elsystemarkitekturer
Forskningsprojekt, 2015 – 2018

Snabbt sjunkande kostnader för småskalig elproduktion, energilager och informationsteknik gör att elsystemen kan stå inför en radikal förändring. I ett framtidsscenario får ”smarta nät” en central plats för att balansera produktion och konsumtion. I ett annat minskar istället nätets betydelse och lokal lagring skapar en grogrund för ”nätavhopp”. I världen sker experiment som kan leda i båda dessa riktningar. Målet för detta projekt är att identifiera möjliga och troliga utvecklingsvägar för elsystemets arkitektur med fokus på Sverige och Europa, kritiska faktorer som påverkar utvecklingens riktning och vilka faktorer som kan påverkas av vem och vilka anpassningar olika aktörer kan behöva förbereda sig på. Projektet genomförs på Chalmers tekniska högskola och Linköpings Universitet. I tre doktorandprojekt vill vi följa den globala framväxten av nya systemkonfigurationer, studera effekter av de svenska pilotprojekten kring smarta nät och med energisystemmodeller utforska tekniska, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser av olika utvecklingsvägar.

Deltagare

Björn Sandén (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Verena Heinisch

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Kristina Hojcková

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Mikael Odenberger

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Samarbetspartners

Linköpings universitet

Linköping, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: P39745-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Projektet på Chalmers webb

https://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/N...

Senast uppdaterat

2015-10-30