Från råmaterial till förnybar energi genom effektivt logistikflöde
Forskningsprojekt , 2013 – 2017

Beskrivning saknas.

Deltagare

Arni Halldorsson (kontakt)

Biträdande professor vid Logistik och transport

Finansiering

Logistik- och transport stiftelsen LTS

Projekt-id: LTSbiobränsle
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2017-02-04