Microwave based assessment of climate processes and models (MwClim)
Forskningsprojekt , 2015 – 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Patrick Eriksson (kontakt)

Professor vid Mikrovågs- och optisk fjärranalys, Global miljömätteknik

Finansiering

Rymdstyrelsen

Projekt-id: 150/14
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2019

Mer information

Senast uppdaterat

2018-01-06