From the beginning to the end of planetary systems: their birth, life and death
Forskningsprojekt , 2015 – 2016

Beskrivning saknas.

Deltagare

René Liseau (kontakt)

Professor emeritus vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Astronomi och plasmafysik, Galaktisk astrofysik

Per Bjerkeli

Forskare vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Astronomi och plasmafysik, Galaktisk astrofysik

Kay Justtanont

Adjungerad docent vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Astronomi och plasmafysik, Galaktisk astrofysik

Michael Olberg

Senior forskningsingenjör vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Onsala rymdobservatorium

Wouter Vlemmings

Professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Astronomi och plasmafysik, Galaktisk astrofysik

Finansiering

Rymdstyrelsen

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Onsala rymdobservatorium

Infrastruktur

Mer information

Senast uppdaterat

2017-12-20