AMIRA P009P, Mineral processing
Forskningsprojekt , 2012 – 2015

Information endast tillgänglig på engelska

Deltagare

Magnus Evertsson (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Samarbetspartners

CRC ORE

St Lucia, Australia

Hacettepe Üniversitesi

Ankara, Turkey

Julius Kruttschnitt Mineral Research Centre (JKMRC)

Brisbane, Australia

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Rio de Janeiro, Brazil

University of Cape Town

Cape Town, South Africa

Finansiering

AMIRA International Ltd

Projekt-id: AMIRAP009P
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2015

Mer information

Senast uppdaterat

2016-11-23