Anglo American Centre for Sustainable Communication - Core Research Project 1-3
Forskningsprojekt , 2012 – 2015

Beskrivning saknas.

Deltagare

Magnus Evertsson (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Finansiering

University of Queensland

Projekt-id: 2013-06-12
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2015

Mer information

Senast uppdaterat

2015-10-21