BioProGReSS - produktgasreningsteknik
Forskningsprojekt , 2014 – 2017

Projektets syfte är att demonstrera en ny teknik för rening av produktgasen från bioförgasning och utvärdera denna teknik mot andra konkurrerande alternativ. Den nya tekniken som tidigare har testats i liten skala ska nu demonsteras och verifieras för att i nästa steg kunna användas vid i en framtida storskalig anläggning.

Deltagare

Martin Seemann (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Samarbetspartners

Göteborg Energi AB

Göteborg, Sweden

Renewtech

Lund, Sweden

Technische Universität Berlin

Berlin, Germany

Wandschneider + Gutjahr Ingenieurgesellschaft

Hamburg, Germany

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: P37477-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Chalmers kraftcentral

Infrastruktur

Mer information

Projektets webbplats

http://bioprogress.se/

Senast uppdaterat

2018-02-28