Utveckling av mätmetodik för GoBiGas-förgasaren
Forskningsprojekt , 2015 – 2017

Projektet syftar till att utveckla ny mätmetodik som ger bättre möjligheter att kontrollera, styra och optimera förgasningsprocessen. Ett provtagningssystem utvecklas som möjliggör kontinuerliga mätningar med flera olika analysinstrument parallellt. En ökad processkontroll ger ett bättre gasutbyte och ökad gasproduktion.

Deltagare

Anton Larsson (kontakt)

Gästforskare vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Samarbetspartners

Göteborg Energi AB

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2017

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-28