EU-MARSS-5G
Forskningsprojekt , 2015 – 2017

EU-MARSS-5G

Deltagare

Henk Wymeersch (kontakt)

Professor vid Chalmers, Elektroteknik, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Mouhamed Abdulla

Doktor vid Chalmers, Elektroteknik, Kommunikations- och antennsystem

Finansiering

Europeiska kommissionen (Horisont 2020)

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2017

Europeiska kommissionen (Horisont 2020)

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Transport

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektets webbplats

http://drmoe.org/eu

Senast uppdaterat

2017-05-14