Högeffektiv Ottomotor med utspädd förbränning II
Forskningsprojekt , 2015 – 2017

Syftet med projektet är att studera tekniker som förbättrar mager förbränning genom att utöka gränsen för hur mycket extra luft en ottomotor klarar för att kunna nå högre verkningsgrad. Dessutom syftar projektet till att minska NOx-emissioner genom att anpassa efterbehandlingssystemet. Mager förbränning i en ottomotor kan minska utsläppen av koldioxid med 5-10 % koldioxid, beroende på driftcykel, jämfört med Volvos nya VEA (Volvo Engine Architecture)-motorer.

Deltagare

Magnus Skoglundh (kontakt)

Professor vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi

Per-Anders Carlsson

Professor vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi

Ingemar Denbratt

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Förbränning och framdrivningssytem

Samarbetspartners

Haldor Topsoe

Kongens Lyngby, Denmark

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-12-11