Elektronik med grafen-nanoband och organiska nanofibrer
Forskningsprojekt, 2015 – 2017

Vi ämnar kombinera nanoband i grafen med polymera nanofibrer för att framställa nya komponenter i “skivformat”, tex sensorer och optoelektronik. Uniforma grafenskikt över stora SiC skivor kommer att optimeras.

För många elektroniktillämpningar behövs ett bandgap, som ren grafen inte har. Nanobreda band borde ha bandgap men de som uppmätts kommer snarare från defekter i bandet än från kontrollerbar dimensionsbegränsning.

Det har föreslagits en ny (kontroversiell) metod att tillverka defektfria nanoband på kanten av tunna steg, som mönstrats på SiC-ytan innan ett lager Si kokas bort.

Vi har indikationer på att framställningstrick kan ge band med energigap, vilket vore ett mycket stort steg framåt. Grafen är kompatibel med organiska material och ger utmärkta elektroder för polymera strukturer. Vi kombinerar de två materialen till komponenter som bl.a. kan användas som gas och biokompatibla sensorer.

Deltagare

Sergey Kubatkin (kontakt)

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Samarbetspartners

Graphensic AB

Linköping, Sweden

Finansiering

Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF)

Projekt-id: IS14-0053
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF)

Projekt-id: IS14-0053
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Nanovetenskap och nanoteknik

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektet på Chalmers webb

https://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/E...

Senast uppdaterat

2018-03-01