High Contrast Grating VCSELs for WDM Computer Interconnects
Forskningsprojekt , 2013 – 2016

Beskrivning saknas.

Deltagare

Anders Larsson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Finansiering

Hewlett-Packard Company

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Styrkeområden

Nanotekniklaboratoriet

Infrastruktur

Mer information

Projektet på Chalmers webb

https://www.chalmers.se/en/centres/force/r...

Senast uppdaterat

2015-10-30