Yt- och rymdladdningar och deras inverkan på polymer högspänningsisolations prestanda
Forskningsprojekt , 2015 – 2017

Projektet ska undersöka hur yt- och rymdladdingar påverkar polymera materials egenskaper när dessa exponeras för högspänning. Genom bättre kunskap kring polymera isolationsmaterial är det möjligt att i framtiden utveckla nya komponenter för ett transmissionsnät som både har lägre förluster och en minskad miljöbelastning jämfört med idag.

Deltagare

Yuriy Serdyuk (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Elektroteknik, Högspänningsteknik

Shahid Alam

vid Chalmers, Elektroteknik, Högspänningsteknik

Finansiering

Elforsk

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2017

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-24