Uppföljning av anläggningar med behovsstyrd ventilation, DCV
Forskningsprojekt , 2015

Beskrivning saknas.

Deltagare

Jan-Olof Dalenbäck (kontakt)

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik

Mattias Gruber

Doktorand vid Installationsteknik

Anders Trüschel

Universitetslektor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik

Samarbetspartners

Belok

Göteborg, Sweden

Finansiering

Midroc Property Development

Finansierar Chalmers deltagande under 2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2017-02-28