Materials Development and Mechanistic Studying of a New Class of Advanced Metallic Materials
Forskningsprojekt , 2015 – 2016

Beskrivning saknas.

Deltagare

Sheng Guo (kontakt)

Biträdande professor vid Yt- och mikrostrukturteknik

Finansiering

STINT

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2016

Mer information

Senast uppdaterat

2015-10-30