Innovation mot infektion
Forskningsprojekt , 2012 – 2014

Syfte och mål - uppfyllelse: Syftet med projektet Innovation mot Infektion (IMI) är att minska antalet vårdrelaterade infektioner (VRI), och smittspridning i sjukvården. Mål: 1. Ett konsortium med en etablerad innovationsprocess som arbetar vidare med resultaten och lösningarna efter projektet. Uppfyllt då flera projekt och aktiviteter fortsätter efter avslutat projekt. 2. Ökad insikt i flöden och situationer i sjukvården där risken för infektioner är hög. Uppfyllt 3. Förslag till koncept som kan minska VRI, smittspridning och antibiotikaresistens. Uppfyllt Resultat och förväntade effekter - utfall: Projektet har genomfört, testat och utvärderat c:a 20 dellösningar. Tesen för projektet var att proaktiva arbetssätt för att minska smittspridning och VRI kan utvecklas med inspiration från andra sektorer främst livsmedelsindustrin. Dessa arbetssätt drar nytta av nya dellösningar och produkter som tillsammans kan ge förbättrad kvalitet samt minska risker för VRI. Ett av flera exempel är koppling mellan diagnostik och städning för att minimera smittspridning. Under hösten 2015 avses en projektskiss arbetas fram för ett koncept baserat på dellösningarna.

Deltagare

Torbjörn Lindholm (kontakt)

Universitetslektor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik

Samarbetspartners

Haninge kommun

Haninge, Sweden

Karolinska Institutet

Stockholm, Sweden

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Medibiome

Mölndal, Sweden

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Gothenburg, Sweden

SIK – Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB

Gothenburg, Sweden

Skånes universitetssjukhus (SUS)

Malmö, Sweden

Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID)

Stockholm, Sweden

Stockholms universitet

Stockholm, Sweden

YKI, Ytkemiska Institutet AB

Stockholm, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2014

Mer information

Projektets webbplats

http://www.vri-imi.se/

Senast uppdaterat

2015-10-30