Mätbaserad jämförelse av reglerstrategier för värmesystem i flerbostadshus
Forskningsprojekt , 2015 – 2017

Projektet syftar till att ta fram ny kunskap om reglering av vattenburna värmesystem i befintliga flerbostadshus, vilket kan leda till minskad energianvändning till en låg kostnad. Projektet omfattar en mätbaserad jämförelse mellan tre olika reglerstrategier.

Deltagare

Jan-Olof Dalenbäck (kontakt)

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik

Daniel Olsson

Doktorand vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik

Anders Trüschel

Universitetslektor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik

Samarbetspartners

CIT Energy management AB

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2017

Mer information

Senast uppdaterat

2018-01-09