Metabolic Engineering for microbial cell factories
Forskningsprojekt , 2015 – 2016

Beskrivning saknas.

Deltagare

Ivan Mijakovic (kontakt)

Professor vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi

Finansiering

King Abdullah University of Science and Technology (KAUST)

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2015-11-02