Optimeringsplattform för industriella enzymer
Forskningsprojekt , 2015 – 2016

Beskrivning saknas.

Deltagare

Ivan Mijakovic (kontakt)

Professor vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi

Finansiering

Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse (ÅForsk)

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Livsvetenskaper och teknik

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2015-11-02